Декларація про початок виконання будівельно-монтажних робіт (понад 300 кв.м)

Документи Порядок Ціна
Фізичні особи Юридичні особи
 • Збір наявних документів
 • Отримання невистачаючих документів
 • Подача повідомлення про початок виконання робіт
 • Паспорт
 • Ідентифікаційний код
 • Справка статистики
 • інформація про технічний нагляд
 • інформація про проектну документацію
 • інформація про головного архітектора проекту
 • інформація про головного інженера проекту
 • інформація про експертизу проекту (в разі обов’язкового проведення експертизи, або за бажанням замовника)
 • інформація про авторський нагляд
 • містобудівні умови
 • документ що засвідчує право на землю (державний акт, свідоцтво про право власності на землю або договір оренди/суперфіцію)

Загальні засади отримання права на виконання будівельних робіт визначені статтями 34 та 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Виконання будівельних робіт на об’єктах І-ІІІ категорії складності (крім індивідуальних житлових будинків площею до 300 кв.м та господарських споруд) здійснюється після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт.

Процедура подання декларації про початок виконання будівельних робіт та її форма визначені Порядком виконання будівельних робіт (далі – Порядок), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466.
Замовнику (його уповноваженій особі) необхідно заповнити бланк декларації, який можна отримати у дозвільному центрі, територіальному органі або на сайті Держархбудінспекції України у рубриці «Законодавча та нормативна база» (додаток 2 до Порядку).

Після заповнення два примірники декларації необхідно подати до територіального органу Держархбудінспекції за місцезнаходженням об’єкта будівництва особисто, надіслати їх рекомендованим листом з описом вкладення або подати через дозвільний центр.

Інспекція протягом п`яти робочих днів з дати надходження до неї декларації перевіряє повноту зазначених у ній даних, та, у разі подання та оформлення декларації з дотриманням установлених вимог, на безоплатній основі реєструє її.

Після проведення реєстрації один примірник залишається в Інспекції, яка її зареєструвала, а другий примірник з відміткою Інспекції повертається замовнику.

Замовник набуває право на виконання будівельних робіт на наступний день після реєстрації декларації.
У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи поданням пошкодженої декларації.