Дозвіл на початок будівництва

Про документ

Дозвіл на виконання будівельних робіт – це офіційний документ, що встановлює право забудовника та генерального підрядника виконувати будівельні роботи згідно із затвердженою проектною документацією, здійснювати підключення до інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам на видачу ордера на проведення земляних робіт.

Дивіться також – Разрешение на начало строительства

Дозвіл на початок будівельних робіт надається Інспекцією Державного Архітектурно-Будівельного Контролю (ІДАБК) на строк будівництва об’єкту або на термін дії договору підряду на будівництво. У разі недотримання затверджених термінів строк дії дозволу подовжується на період не більше одного календарного року. Після закінчення терміну дії дозволу на будівництво забудовник повинен завчасно подовжити його в ІДАБК.

Список небхідних документів

Щоб отримати дозвіл на будівництво забудовнику необхідно подати до інспекції ДАБК наступні документи:

  • заяву на оформлення дозволу;
  • документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договір суперфіцію;
  • проектна документація на будівництво, погоджена та затверджена в установленому законодавством порядку;
  • комплексний висновок державної інвестиційної експертизи;
  • фінансову звітність, складену згідно статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
  • документи про призначення відповідальних виконавців робіт, які виконують технічний та авторський нагляд;

Дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших об’єктів, розширення і технічного переоснащення (далі – роботи з будівництва) є документом, що посвідчує право забудовника (замовника) та генерального підрядника на виконання будівельних робіт, у відповідності до затвердженої проектної документації, підключення до інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам на видачу ордера на проведення земляних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які одночасно ведуть реєстр наданих дозволів.

Виконання будівельних робіт без вищезазначеного дозволу забороняється.