Закон України про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Закон України про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5-6, ст.46 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 3421-IVвід 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 N 1872-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.136 N 2608-VI від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69 N 5394-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 40, ст.534 N 5462-VI від 16.10.2012 N 367-VII від 02.07.2013 ) ( У тексті Закону слова “Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України” і “нормативно-технічні документи” в усіх відмінках замінено відповідно словами “спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності” і “нормативно-технічна документація” у відповідному відмінку, а слова “галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності” замінено словами “сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності” згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 ) ( У тексті Закону слова “спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності” в усіх відмінках замінено словами “спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин” у відповідному відмінку згідно із Законом N 5394-VI від 02.10.2012 ) ( Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 10 пункту 26 Закону N 5462-VIвід 16.10.2012 )

(далее…)

Закон України про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)

Закон України про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.314 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1559-VI ( 1559-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N  1, ст.2
N 5394-VI (
5394-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 40, ст.534 }

Цей Закон  визначає організаційні та правові засади виділення
власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у  натурі  (на
місцевості)     із     земель,     що     належали     колективним
сільськогосподарським     підприємствам,     сільськогосподарським
кооперативам,  сільськогосподарським  акціонерним  товариствам  на
праві  колективної  власності,  а  також   порядок   обміну   цими
земельними ділянками.
(далее…)

Закон України про оцінку земель

Закон України про оцінку земель

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.229 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1808-IV від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.471 N 959-VI від 05.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.324 N 1559-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.2 N 1702-VI від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.40 N 4834-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 16, ст.136 N 5059-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 25, ст.251 N 5394-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 40, ст.534 N 5462-VI від 16.10.2012 ) ( У тексті Закону слова “центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів” в усіх відмінках замінено словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин” у відповідному відмінку згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 )

Цей Закон визначає правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні та спрямований на регулювання відносин, пов’язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель.

(далее…)

Закон України про охорону земель

Закон України про охорону земель

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.349 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1443-VI від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 47-48, ст.719 N 3530-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 2-3, ст.3 N 4444-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 49, ст.555 N 5462-VI від 16.10.2012 )

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля.

(далее…)